Biuro Rachunkowe Pro Profit Agnieszka Kucharska

O profilu

Biuro Rachunkowe Pro Profit jest partnerem biznesowym dla małych i średnich przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju.
W ramach posiadanych przez właścicielkę firmy uprawnień zawodowych Pro Profit świadczy szereg kompleksowych usług wspierających Przedsiębiorcę.

Produkty

Przedmiot działalności Biura Rachunkowego Pro Profit

Doradztwo z zakresu uruchomienia, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Usługi księgowe
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych dla firm i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • wsparcie w trakcie kontroli US, ZUS, PIP.

Outsourcing kadrowy
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej: umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, aneksów do umów, wypowiedzeń umów, świadectw pracy, zaświadczeń
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • ustalanie uprawnień urlopowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń bhp
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej zajęć komorniczych
 • przygotowywanie zestawień i raportów kadrowych
 • wsparcie w trakcie kontroli PIP

Outsourcing płacowy
 • rozliczanie czasu pracy i nieobecności
 • sporządzanie list płac
 • opracowywanie umów i rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło)
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń
 • sporządzanie informacji/deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1/IFT-1R
 • opracowywanie i wysyłka do ZUS deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz dokumentacji zasiłkowej
 • sporządzanie rocznych informacji ZUS RMUA
 • wsparcie w trakcie kontroli ZUS

Sporządzanie sprawozdań
 • GUS
 • PFRON
 • z tytułu korzystania ze środowiska

Usługi wspomagające prowadzenie biura
 • tworzenie,redagowanie pism,
 • powielanie,skanowanie, kopertowanie, wysyłka, niszczenie dokumentów

Organizacja
współpracy ze specjalistami i innymi przedsiębiorcami


Serdecznie zapraszam do współpracy !
Agnieszka Kucharska